સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

Archive for the ‘લોકગીત’ Category

દાદા હો દીકરી – લોકગીત

26/03/07

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી, વાગડમાં નવ દેજો રે સૈ. વાગડની વઢિયાળી સાસુ, દોહ્યલી રે…. દાદા… દિ’એ દળાવે મને, દિ’એ દળાવે, રાતડીએ કંતાવે રે સૈ, પાછલે તે પરોઢીએ પાણીડાં મોકલે રે…. દાદા… ઓશીકે ઈંઢોણી મારે, ઓશીકે ઈંઢોણી, પાંગતીએ સિંચણિયું રે સૈ, સામે તે ઓરડીએ વહુ તારું બેડલું રે…. દાદા…. ઘડો ન ડૂબે મારો, ઘડો […]