સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

અક્ષર-મૂકેશ વૈદ્ય

અક્ષર મને સાંધે
મારા શૈશવ સાથે.

પલકારામાં
દિવસ વધીને વરસો થાય – એ વેગમાં
અવિરત ચાલ્યા કરવાનું
ઘડીભર હાંફ ઉતારવા ડોકિયું કરું
ને ઉઝરડાઓમાંથી વહી રહેલું
અસ્તિત્વ મને દેખાય.

દેખાય વહી જતો સમય ને હું
હું ક્યાં હતો ?

કાળી અંધારી ભોંય ઉપર
આંકી શકું જો એકાદ લસરકો ઉજાસનો
તો ઊઘડે રસ્તો કદાચ.

-મૂકેશ વૈદ્ય

Advertisements

7 Responses to “અક્ષર-મૂકેશ વૈદ્ય”

 1. કાળી અંધારી ભોંય ઉપર
  આંકી શકું જો એકાદ લસરકો ઉજાસનો
  તો ઊઘડે રસ્તો કદાચ….Wah..kya baat hai!! sundar

 2. Thanks You for Sharing This information blog I am bookmark this blog, Need some more post

  See my site Web Designing In Dwarka

 3. Thank you for sharing this information and Very good looking blog.
  I am bookmark this blog need some more post.

  Flats in Dwarka

 4. read પલકારામાં
  દિવસ વધીને વરસો થાય – એ વેગમાં
  અવિરત ચાલ્યા કરવાનું
  ઘડીભર હાંફ ઉતારવા ડોકિયું કરું
  ને ઉઝરડાઓમાંથી વહી રહેલું

  install https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quick.bestofjayvasavada


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: