સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

Archive for એપ્રિલ 2010

પ્રિયતમને…….

26/03/07

પામીને તને પામવાની ઝંખના તીવ્ર બનતી જાય છે. તને ખોવાના ખ્યાલ માત્રથી હૃદય દ્વવી જાય છે એવું શું છે તમારામાં જે મને તમારાથી બાંધી રાખે છે ભૂલી જવા મથું છું તમને પણ ભૂલી શકતી નથી. મળ્યા ત્યારે પામવાની ઝંખના અને પામીને તને ખોવાની વ્યથા શું તમે ક્યારેય એ સમજી શકશો? કે પછી હું તમને ક્યારેય […]

કાવ્ય

26/03/07

સમુદ્રની ખારાશ લઈને વાતા પવનો હોય, કે ગોરંભાયેલા ભર્યાં ભર્યાં કાળાં વાદળાંઓને ફંગોળાય પવનચક્કી ફર્યા કરે છે ગોળગોળ પૃથ્વી ફર્યા કરે છે ગોળગોળ ઘાંચીનો બળદ ફર્યા કરે છે ગોળગોળ આંખની કીકી મારી ગોળગોળ જોયા કરે છે બધું આશ્ચર્યવત્ કોને ખબર છે આ બધું ચાલ્યા કરશે ક્યાં સુધી આમ………. ગોળગોળ  – જયા મહેતા