સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

Archive for 26/03/07

હસીએ………

26/03/07

પ્રશ્ન : ભાઈ ! તમને ઠંડી લાગે ત્યારે તમે શું કરો છો ? કંજૂસ : હું મીણબત્તી પાસે બેસી જાઉં. પ્રશ્ન : તોય ઠંડી લાગે તો શું કરો ? કંજૂસ : હું મીણબત્તી સળગાવું બીજું શું ? સ્ત્રી : ‘ડૉકટર, મારા પતિ ઊંઘમાં બડબડાટ કરે છે એનું કંઈક કરો !’ ડૉકટર : ‘હું દવા આપું […]