સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

Archive for જૂન 2009

અનહદનો સૂર

26/03/07

શબ્દોની સંગત દઉં છોડી મારા સાધુ, મને આપો એક અનહદનો સૂર, એક વાર ઓરેથી સંભળાવો, દૂર દૂર વાગે છે ક્યાંકનાં નૂપુર. હમણાં હમણાં આ શીળી રાતનો સમીર મારાં વ્હૈ જાતાં વેણ નહીં ઝીલે, અધવચ મૂંઝાઈ મન પાછું ફરે છે ઝાઝાં પગલાની ભાત પડી ચીલે; પ્રગટાવો એક વાર ભીતરનાં તેજ, પછી લઈ લો આ આંખડીના નૂર. […]