સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

હાસ્ય…….

–> એક હૉટલમાં એક ઉદાસ માણસ આવ્યો અને એક ટેબલ પાસે જઈને બેસી ગયો. જ્યારે વેઈટર ઑડર લેવા તેની પાસે ગયો ત્યારે તેણે કહ્યું : બે બળેલી રોટલી, એક દિવસનું વાસી શાક અને એક પ્યાલો ટાઢી ચા લઈ આવ.’
આશ્ચર્યચક્તિ વેઈટરે પૂછ્યું : ‘સાહેબ, ખરેખર?’
‘હા. લઈ આવ, તને કીધું ને.’ ઘરાકે ગુસ્સે થતાં કહ્યું.
વેઈટર આશ્ચર્ય પામતો ચાલતો થયો અને થોડીવાર પછી મંગાવેલી વાનગીઓ લઈ આવ્યો. તેણે ટેબલ ઉપર સામાન મૂકીને પૂછ્યું, ‘સાહેબ, બીજું કાંઈ?’
‘હા, હવે મારી સામે બેસીને બડબડાટ શરૂ કરી દે ! એટલે મને ઘર જેવું લાગે….!

–> ગરબડદાસ ટેલિફોન બુથ પર ગયા. ત્યાં લખ્યું હતું કે : ‘નંબર ડાયલ કરને સે પહેલે દો લગાઓ ! ગરબડદાસ ત્યાં બેઠેલા માણસને બે અડબોથ લગાવીને પછી નંબર ડાયલ કરવા માંડયા, બોલો !!

–> એક ગરબડદાસ હાઈ-વે ઉપર કાર ચલાવી રહ્યા હતા ત્યાં એમની પત્નીનો મોબાઈલ પર ફોન આવ્યો. ‘સાંભળો, હમણાં ટીવી પર એક ન્યુઝ હતા કે એક ચક્રમ હાઈ-વે પર રોંગ સાઈડ ગાડી ચલાવી રહ્યો છે. મને થયું તમને ચેતવી દઉં!’
‘અરે ભાગ્યવાન, એક નહિં અહીં તો બસો-ત્રણસો ગાડીઓ રોંગ સાઈડ પર ચાલી રહી છે. હું ભગવાનનું નામ લઈને માંડ બચું છું.’ ગરબડદાસ બોલ્યાં.

Advertisements

3 Responses to “હાસ્ય…….”

  1. હું ભગવાનનું નામ લઈને માંડ બચું છું
    ha ha ha haaaaaa ganuj saras

  2. Thanks a lot


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: