સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

Archive for મે 2008

પેલે પાર

26/03/07

આકાશ શું છે? મારા હૃદયમાંથી વિલસતું તેજ હોય એવું મેં હંમેશા અનુભવ્યું છે. પણ એ તેજનો હું ખરેખર ક્યારેય અનુભવ કરી શકીશ? – આશા ગોસ્વામી Advertisements