સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

ભાઈબહેન – દેશળજી પરમાર

Raksha Bhandhan

કેવડો લીલો ને લીલી લીમડી રે,
લીલુડાં ભાઈ ને બહેનનાં હેત;
દેવની દીધેલ ભાઈબહેન બેલડી રે.
મોરલો સૂનો ને સૂની વાદળી રે,
વિખૂટાં બેઉ ઝૂરે પરદેશ; દેવની….
મોગરો ડોલે ને ફરકે પાંદડી રે,
ભાઈબહેન હઈયે રસ સંકેત; દેવની….
મેહુલો બોલે ને ઝબૂકે વીજળી રે,
ભાઈબહેન ઝીલે અબોલ સંદેશ; દેવની…

– દેશળજી પરમાર

Advertisements

No Responses to “ભાઈબહેન – દેશળજી પરમાર”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: