સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

Archive for માર્ચ 2007

વુમન્સ ડે

26/03/07

અમદાવાદમાં અમે બધાએ વુમન્સ ડે ઉજવયો. બહુ તો કાંઈ તૈયારી ન કરી હતી પરંતુ કાર્તિકભાઈએ એમના નવા ખરીદેલા કેમેરાથી એક ફોટો જરૂર પાડયો હતો. WOMEN’S DAY Advertisements

ગુજરાતી સાહિત્યના નવ રસ

26/03/07

કરૂણ રસ રૌદ્ર રસ શૃંગાર રસ શાંતિ રસ અદ્ ભૂત રસ વિજાત્ય રસ વીર રસ ભયાનક રસ હાસ્ય રસ